- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie o konsultacjach

31-10-2014

Przypomnienie o konsultacjach „Studium Komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej”


Na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, członkiem którego jest Gmina Niemodlin powstaje „Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej”. Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego. Jednym z elementów studium jest Plan rozwoju systemu komunikacyjnego w Aglomeracji Opolskiej. Dokument określa cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego, które powinny przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania. W opracowaniu wskazano inwestycje konieczne do wykonania w Gminie Niemodlin, które będą miały zasadniczy wpływ na poprawę komunikacji:
• Budowa Park and Ride przy przystankach i stacjach (Parking przeznaczony dla osób, które korzystają z komunikacji miejskiej. Mieszkańcy pozostawiają swoje pojazdy lub rowery w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do miasta).
• Dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych.
• Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 405 z Niemodlina do Tułowic Małych oraz w Tułowicach, w celu poprawy dostępności do komunikacji kolejowej.

Zapraszamy do konsultacji dokumentu, które odbędą się w dniu 4 listopada 2014 r. w Ratuszu w sali nr 312 w godzinach od 17.00 do 19.00