Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Roboty kanalizacyjne w Gminie Niemodlin

03-11-2014

Roboty kanalizacyjne w Gminie Niemodlin

 


  Dnia 15 sierpnia br. zakończono realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach”. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wyniosła 792.125,00 zł. Obecnie trwają podłączenia domów do nowej sieci.
  Ze środków budżetu Gminy Niemodlin wykonano trzy mniejsze inwestycje kanalizacyjne oczekiwane przez mieszkańców za łączną kwotę 295.852,53 zł. Przeprowadzono przebudowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Sportowej, w sąsiedztwie niemodlińskiego stadionu, a także rozbudowę kanalizacji sanitarnej do nowego osiedla w Gościejowicach. Obecnie trwa budowa kanalizacji w początkowym ciągu ulicy Reymonta. Planowany termin zakończenia to 15 listopada br.
W roku przyszłym planowana jest budowa kanalizacji w ciągu ulicy 700-lecia, Podgórnej, Brzeskiej, Zielonej i Bocznej. Przeprowadzenie tej inwestycji spowoduje stu procentowe skanalizowanie miasta Niemodlina oraz „Aglomeracji Niemodlin” obejmującej obszar miasta, Gościejowic i Wydrowic.
  W miejscowości Rogi wbudowana zostanie nowa, lokalna oczyszczalnia ścieków dla miejscowej Szkoły Podstawowej. Inwestycja zostanie przeprowadzona całkowicie ze środków Gminy Niemodlin, jaj zakończenie planowane jest na 30 listopada br.