- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

CZAD nie lekceważ zagrożenia !

31-10-2014

ZAGROŻENIA JAKIE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO
W ZWIĄZKU Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA

  Tlenek węgla (CO) jest gazem, bezzapachowym, bezbarwnym, silnie toksycznym Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, przy niewielkim jego stężeniu w powietrzu, są: bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty i osłabienie mięśni. Gdy stężenie CO jest wyższe, dochodzi do utraty przytomności i zapaści.
  Do zaczadzeń dochodzi najczęściej w mieszkaniach z bardzo szczelnymi oknami i drzwiami oraz z niesprawną wentylacją (pozatykane kratki itp.), a także tam, gdzie w łazienkach są termy gazowe. Często przyczyną tragedii jest również używanie wadliwych piecyków - gazowych, węglowych i innych.

Co zrobić, aby unikać skutków oddziaływania tlenku węgla?

Użytkownik odbiornika gazowego, kominka, pieca węglowego w celu uniknięcia powstawania tlenku węgla w trakcie spalania paliwa i jego emisji do mieszkania powinien:
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby; podłączenie odbiornika do przewodu kominowego powinno być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, która powinna potwierdzić prawidłowość podłączenia i zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania;
zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia
do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, gdyż może dojść do zaburzenia ciągu powietrza w przewodach i w efekcie trujące spaliny cofają się do wnętrza pomieszczenia;
• systematycznie domowym sposobem sprawdzać „ciąg” powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piece przepływowe z otwartą komorą spalania), a najlepiej zapewnić stałą mikrowentylację okien (nowe szczelne okna klamka w położeniu 45°),
• korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla, które należy rozmieścić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia),
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają zapewnionej odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte – zwłaszcza w garażach posiadających połączenia komunikacyjne z częścią mieszkalną budynku,
• urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.). Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna ona wynosić min. 50 cm.
• przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów. Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza. Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Pamiętaj!!! Twoje bezpieczeństwo w wielu przypadkach zależy tylko od ciebie.

Opracowano na podstawie materiałów PSP i ogólnopolskiej akcji „Nie dla czadu”.

Insp. GCZK UM
Zenon Romańczukiewicz