- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin

08-02-2011

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Gminie Niemodlin.

W dniu 2 lutego 2011r Pan Mirosław Stankiewicz, Burmistrz Niemodlina zwołał posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał.1). Przewodniczącą Zespołu została Pani Jadwiga Wolak-Wawrzyniak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie, wiceprzewodniczącą Pani Iwona Trawka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach. W skład Zespołu ponadto wchodzą: Edyta Kapuścińska, zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, Zofia Gwóźdź – Wąchała, przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie, Teresa Adamczyk, dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, Krystyna Maziarz, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Niemodlinie oraz Joanna Kubica, kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich SR w Opolu.
 

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy Zespołu, należy wypełnić i złożyć wniosek (wzór wniosku do pobrania) o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Wniosek można złożyć osobiście albo listownie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Jadwigi Wolak-Wawrzyniak, na adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5,
49-100 Niemodlin.
 

DOCWniosek o zwołanie zespołu.doc (31,00KB) DOCzał. nr 1 uch_424_-_2010_.doc (98,50KB) DOCuch_425_-_2010_.doc (67,50KB)