- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie

11-12-2014

Panie Przewodniczący ! Wysoka Rado ! Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Gminy Niemodlin !

   Wypowiedziane przed chwilą słowa roty ślubowania przypieczętowały składane przeze mnie deklaracje przedwyborcze. Dobro publiczne i pomyślność każdego człowieka zawsze były, są i będą dla mnie sprawą nadrzędną. Całe życie wspierałam osoby potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Człowiek jest dla mnie najważniejszy. Dlatego też wszelkie moje działania nakierowane są na poprawę warunków życia mieszkańców. Wdrożenie systemu opieki senioralnej i budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Niemodlinie stanowią zadanie zajmujące szczególne miejsce w moich planach. Zadbam o zrównoważony rozwój całej naszej gminy. Spotkam się z mieszkańcami wszystkich miejscowości, aby poznać ich oczekiwania, problemy i nadzieje. Będą one inspiracją do ustalenia zadań priorytetowych i opracowania strategii działań. Deklaruję szerokie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w celu stworzenia nowych miejsc pracy poprzez m.in. wprowadzenie Gminy do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Zadbam, aby budowa obwodnicy miasta znalazła swój szczęśliwy finał. Jestem przekonana, że jest możliwy inny, oparty na dialogu społecznym i w pełni transparentny sposób zarządzania gminą, zapewniający wejście na drogę rozwoju. Ścisła współpraca z Radami Sołeckimi i wszystkimi organizacjami działającymi na terenie miasta i wsi będą fundamentem budowania jedności na rzecz harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach. Nie mogę jednak zapominać o ogromnym zadłużeniu, które spoczywa na naszych barkach. Dlatego też swoje działania uzależniam także m.in. od wyników audytu stanu gminy. Chcę jak najszerzej wykorzystać ostatni okres finansowania środków unijnych. Wiemy wszyscy, że możliwe to jest przy udziale środków własnych. Wierzę, że potencjał intelektualny mieszkańców naszej gminy i wspólne działania do wyznaczonego celu pozwolą na pełną realizację postawionych zamierzeń. Niech zapał i radość jaką obserwuję wokół siebie nie gasną lecz staną się ścieżką do zapewnienia lepszej przyszłości nam i następnym pokoleniom. Tylko razem, jesteśmy w stanie rozwiązywać nasze problemy. Razem jesteśmy w stanie spełnić najpiękniejsze sny i marzenia. Wiem, że jestem otoczona mądrymi ludźmi i dostrzeganie w ich oczach dobroci i szczęścia daje siłę i motywację do dalszego działania.
    To, że jestem dzisiaj w tym miejscu nie jest tylko moją zasługą. To dzięki Wam Wyborcom, dzięki Waszym głosom obejmuję dzisiaj urząd burmistrza. Za to ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzono pragnę serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim za bezinteresowne poparcie. Za każde dobro i pomoc w czasie kampanii. Za efekt działań ogromnej rzeszy ludzi – Obywateli naszej gminy. Dziękuję Komitetowi Honorowemu. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Jasia Krzesińskiego, który już cztery lata temu uwierzył we mnie i dzięki któremu tak wiele się nauczyłam. On był niestrudzonym motorem wszystkich działań. Dziękuję także za wsparcie mojej rodzinie, która wytrzymała cały trudny okres kampanii. Obiecuję nie zawieść powierzonego mi zaufania i życzę nam wszystkim zwycięstwa mądrości, prawdy i godności, abyśmy mogli żyć w lepszej rzeczywistości z wiarą w dobro człowieka.

    Zostałam powołana dla Was.

   Jestem do Państwa dyspozycji  !

 

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg