- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa i rozbudowa 1 139,4 m ul. Słonecznej w Niemodlinie

14-05-2021

Tablica_180x120_14.07.2021.png

RFRD.jpeg

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa 1 139,4 m ul. Słonecznej w Niemodlinie (droga nr 104260 O).

Zakres zadania obejmuje poszerzenie pasa drogowego oraz usunięcie kolizji z siecią gazową wysokiego ciśnienia, wykonanie korekt niwelet pionowych i poziomych drogi, budowę odwodnienia, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, tzw. kanału technologicznego, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej (szer. 6,5m), budowę na całej długości drogi ciągu pieszo-rowerowego (szer. 3m) i poboczy, oświetlenia drogowego, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z azylem rozdzielającym jezdnie. Droga łączy drogę wojewódzką (DW 405), poprzez drogą powiatową (1515 O), z drogą krajową (DK 46) wraz z budowaną obecnie jej obwodnicą. Obecnie droga z racji swojej konstrukcji i stanu technicznego oraz dużego natężenia ruchu, ma ograniczoną nośność przejazdu do 3,5 t.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie:

2.208.525,14 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt kwalifikowany:

3.680.875,24 zł

IMG_20210510_130409.jpeg

(Na zdjęciu: rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi)

rozbiórka.jpeg

(Na zdjęciu: prace drogowe na ul. Słonecznej. Został ściągnięty asfalt na całym odcinku starej drogi)

Rozpoczęcie osadzania krawężników.jpeg

(Na zdjęciu: rozpoczęcie osadzania krawężników)

12.10.21.jpeg

(Na zdjęciu przebieg prac: wykonano krawężniki, podbudowę wraz z warstwą wiążącą asfaltową. Trwają prace związane z regulacją studni oraz przygotowanie pod ciąg pieszo-rowerowy. Montowane są również słupy oświetleniowe- październik 2021r.)

IMG_20211208_064028.jpeg

IMG_20211208_064346.jpeg

(Na dwóch zdjęciach powyżej widzimy trwające ostanie prace wykończeniowo-porządkowe w ramach przebudowy ul. Słonecznej)