Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa drogi w Radoszowicach na działkach nr 204/2, 204/3, 204/4, 212, 40 i 39

24-06-2021

prow.jpg.png.jpeg

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn. „Przebudowa drogi w Radoszowicach na działkach nr 204/2, 204/3, 204/4, 212, 40 i 39”

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze zmianą nawierzchni i budową chodnika, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest przebudowa 0,901 km odcinka drogi wewnętrznej (po realizacji nadanie kategorii drogi publicznej) w większości ze zmianą nawierzchni z szutrowej na asfaltową oraz budowa 70 m chodnika. W wyniku realizacji podniesie się jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo komunikacyjne oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Droga prowadzi od drogi powiatowej nr 1507 O.

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wnioskodawca: Gmina Niemodlin

Całkowite koszty projektu: 1 788 468,99 zł

Wartość dofinansowania: 1 135 654,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu

 

umowa.jpeg

umowa1.jpeg

(Na zdjęciach Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz podpisuje umowę z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Antonim Konopką)

 

 

 

(Zdjęcia w galerii przedstawiają drogę przed wykonaniem prac remontowych)