- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

20-03-2015

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że w dniach:
- 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) na terenie miasta Niemodlina,
- 29 kwietnia 2015 r. (środa) z terenu sołectw Gminy Niemodlin,


   firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami).
   W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Niemodlin o wystawienie w przeddzień wyznaczonych powyżej terminów, ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne, nie utrudniały komunikacji i były łatwe do załadunku.


Następna zbiórka odbędzie się jesienią.