- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

INFORMACJA

22-04-2015

INFORMACJA


o przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckiech w gminie niemodlin na kadencję

2015 – 2019

 

  • Zebrania odbywały się w okresie od 3 marca do 15 kwietnia 2015.
  • Z 5 460 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectw w zebraniach i wyborach wzięły udział 852 osoby.
  • Frekwencja: 118 osób w Grabinie – to najliczniejsze zebranie, a najwyższa frekwencja była w Jaczowicach – 55%.
  • W 11 sołectwach wybrano nowych sołtysów a w 16 sołectwach Sołtysi będą pełnić swoja funkcję kolejną kadencję.
  • Rady Sołeckie wybierano w składzie od 3 do 7 osób.

Podsumowaniem kampanii wyborczej będzie konwent sołtysów 28 kwietnia, w którym wezmą udział wszyscy Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich.