Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2021

Nagrody dla nauczycieli

 

Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest 14 października to okazja do wręczenia nagród Burmistrza Niemodlina dla nauczycieli pracujących w jednostkach oświatowych Gminy Niemodlin za ich pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Spotkanie Burmistrz Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz – z wyróżnionymi nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli odbyło się dnia 14 października 2021 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury  w Niemodlinie.

Spotkanie rozpoczęło się wernisażem Wiesława Lipeckiego, którego rysunki satyryczne można było podziwiać w foyer Ośrodka Kultury.

Następnie Pani Burmistrz złożyła podziękowania wszystkim wykonującym trudny zawód nauczyciela, Dyrektorom, kierującym placówkami oświatowymi, Gronom Pedagogicznym naszych szkół i przedszkoli, wszystkim pracownikom oświaty, którzy uczestniczą w dziele wychowawczym młodego pokolenia. To dzięki Nauczycielom, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty i pasje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami. W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to właśnie Oni stają się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców, odkrywanie pięknych stron świata. Mądrość nauczycieli stanowi ważny punkt odniesienia dla młodego pokolenia – są Oni nie tylko przewodnikami po tajnikach wiedzy, ale także coraz częściej wyznacznikiem granic i zasad, ostoją w trudnych chwilach.

Pani Burmistrz podkreśliła, że ma świadomość, że czasem efekty pracy nauczyciela widoczne są dopiero po latach, ale już dziś gorąco dziękuje za każdy trudny dzień, za godziny spędzone na przygotowaniu lekcji, za dobroć i cierpliwość okazywaną uczniom.

Spotkanie w Ośrodku Kultury było okazją do wręczenia dla nauczycieli nagród i dyplomów za ich za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Nagrody Burmistrza otrzymali:

 1. Barbara Szatkowska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie,
 2. Krystyna Dżaluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
 3. Agnieszka Borowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach,
 4. Marcin Kołodziej – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 5. Agnieszka Duda – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 6. Magdalena Gajdemska – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 7. Katarzyna Oleksa – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 8. Agata Pestka – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 9. Ewa Skura - Prajel – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 10. Barbara Świątek – nauczyciel SP Nr 1 w Niemodlinie,
 11. Malwina Pawlus – nauczyciel PP Nr 2 w Niemodlinie,
 12. Aleksandra Grabowska – nauczyciel PP Nr 2 w Niemodlinie,
 13. Małgorzata Pasierbek- nauczyciel SP w Rogach,
 14. Elżbieta Dressler – nauczyciel SP w Rogach,
 15. Weronika Tomalik – nauczyciel SP w Graczach,
 16. Jadwiga Syguła- nauczyciel PP Nr 1 w Niemodlinie,
 17. Monika Franciszków – nauczyciel PP w Graczach,
 18. Ewa Chrobot – nauczyciel PP w Graczach.

   

Na zakończenie spotkania odbył się recital Wiktorii Kramczyńskiej – młodej, zdolnej artystki, która swoim występem uwieńczyła Święto Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

(Galeria przedstawia zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród Burmistrza Niemodlina dla nauczycieli, wernisażu prac satyrycznych oraz występu wokalnego)