- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Lokalni Liderzy gminy Niemodlin

20-05-2015

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Lokalni Liderzy gminy Niemodlin

  Po kilku latach od przyjęcia Strategii rozwoju na lata 2008-2015 – gmina Niemodlin stoi przed wyzwaniem określenia strategicznych priorytetów swojego rozwoju dla perspektywy czasowej do roku 2025.
  Proces formułowania Strategii, w tym określenia wizji rozwoju, celów strategicznych i wreszcie formułowania kluczowych zadań, powinien być realizowany w oparciu o partnerstwo lokalne przy zaangażowaniu jak najszerszego grona lokalnej społeczności naszej gminy.
  Tym samym pragnę zaprosić Państwa do przedstawiania pomysłów, propozycji i uwag do tworzonej Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025 na adres oraz wypełnienia do dnia 15.06.2015 r. ankiety znajdującej się pod linkiem ; 

http://platform-drb.com/CATI/index.php/894875/lang-pl


Serdecznie zapraszamy do czynnego współudziału przy tworzeniu najważniejszego dla naszej społeczności lokalnej dokumentu strategicznego.

 

Burmistrz  Niemodlina
Dorota  Koncewicz