- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

30-07-2010

Data publikacji: 2010-08-02

Zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 279, 321, 322, 111/3, 111/4, 111/5 z k.m. 1 w Sadach.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/10 (nr sprawy IFE 7331-41/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 279, 321, 322, 111/3, 111/4, 111/5 z k.m. 1 w Sadach.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Sady oraz na stronie internetowej