- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w Sosnówce, w Tłustorębach i w Roszkowicach

16-11-2021

logo polski ład1.jpeg

"Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w Sosnówce, w Tłustorębach i w Roszkowicach"

Dofinansowanie – 2.601.796,59 zł

Projekt Gminy Niemodlin dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych, tj.;

  • przebudowy 295 mb dróg wewnętrznych i parkingu osiedla wielorodzinnego przy Alei Wolności i ul. Reja. Parking zostanie rozbudowany z 12 do 54 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Zostanie przebudowane włączanie do drogi wojewódzkiej oraz uzupełnione oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Przebudowa poprawi jakość zamieszkania licznych mieszkańców osiedla;
  • na terenie 3 sołectw, przebudowy czterech odcinków dróg wewnętrznych w zakresie ich odwodnienia i utwardzenia masą bitumiczną.  We wsi Sosnówka - 210 mb, we wsi Tłustoręby dwa odcinki dróg – 540 mb oraz we wsi Roszkowice - 310 mb. Przebudowane drogi będą służyć społeczności lokalnej w zakresie m.in. dostępności do obiektów użyteczności publicznej, tj. świetlicy, boiska, placów zabaw, czy też terenu sołeckiego.

Całkowity koszt realizacji – 2.738.733,25 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 2.601.796,59 zł.

Planowany okres realizacji projektu 2022 - 2023 rok.

Niemodlin_Reeja1.jpeg

Niemodlin_Reja2.jpeg

(Zdjęcia przedstawiają przebudowę ul. Reja w Niemodlinie)

Roszkowice.jpeg

(Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi w Roszkowicach)

Sosnówka.jpeg

(Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi w Sosnówce)

Tłustoręby_dz.57.jpeg

(Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi w Tłustorębach- dz.nr 57)

Tłustoręby_dz.78.jpeg

(Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi w Tłustorębach- dz.nr 78)

 

(Zdjęcia przedstawiają zakończone prace budowlane w Sosnówce oraz w Tłustorębach. W Niemodlinie na ul. Reja kończą się prace związane z układaniem krawężników . W Roszkowicach rozpoczęto realizację zabruków oraz przygotowania do położenia warstwy ścieralnej masy asfaltowej)

Tablica_PL_Hucz.png