Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina Niemodlin z rządowego programu „POLSKI ŁAD”

16-11-2021

polski ład gmina_niemodlin.jpeg

Gmina Niemodlin w ramach I naboru, z rządowego programu „POLSKI ŁAD”, otrzymała 6.847.500 zł dofinansowania na realizację dwóch z trzech złożonych projektów:

Pierwszy projekt Gminy Niemodlin- "Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w Sosnówce, w Tłustorębach i w Roszkowicach" dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych, tj.;

  • przebudowy 295 mb dróg wewnętrznych i parkingu osiedla  wielorodzinnego przy Alei Wolności i ul. Reja. Parking zostanie rozbudowany z 12 do 54 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Zostanie przebudowane  włączanie do drogi wojewódzkiej oraz uzupełnione oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Przebudowa poprawi jakość zamieszkania licznych mieszkańców osiedla;
  • na terenie 3 sołectw, przebudowy czterech odcinków dróg wewnętrznych w zakresie ich odwodnienia i utwardzenia masą bitumiczną.  We wsi Sosnówka - 210 mb, we wsi Tłustoręby dwa odcinki dróg – 540 mb oraz we wsi Roszkowice - 310 mb. Przebudowane drogi będą służyć społeczności lokalnej w zakresie m.in. dostępności do obiektów użyteczności publicznej, tj. świetlicy, boiska, placów zabaw, czy też terenu sołeckiego.

Szacunkowy koszt realizacji – 2.850.000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 2.707.500 zł

Planowany okres realizacji projektu 2022 - 2023 rok.

 

Drugi projekt, na który Gmina otrzymała dofinansowanie- "Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż" dotyczy realizacji ostatniego etapu przebudowy obiektu Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, w zakresie modernizacji ppoż. i akustycznej, jego 283 osobowej widowni. Przebudowa obejmuje   wymianę podłóg, foteli, instalacji, okładzin ściennych i sufitowych oraz tzw. reżyserki. Zostanie również zmodernizowana scena w zakresie kurtyny, podłogi, instalacji, elektroniki i automatyki scenicznej, oświetlenie oraz nagłośnienie.

Szacunkowy koszt realizacji – 4.600.000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 4.140.000 zł

Planowany okres realizacji projektu 2022 - 2023 rok.