Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-08-2010

Data publikacji: 2010-07-29

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrowice

Niemodlin, dnia 28 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrowice na terenie: działki nr 186 z k.m.1 oraz działek nr 287, 27/1, 27/26, 26/2, 27/41, 27/29, 255/2, 21, 26/3, 210, 22, 27/27, 251, 129, 124, 258, 262/1, 262/2, 261/3, 264, 265, 266/1, 267/1, 268, 270/4, 270/2, 271/1, 271/2, 272/4, 274, 263/1, 259 z k.m.2 oraz działek nr 115/2, 131, 113, 51 z k.m.3 w obrębie geodezyjnym Wydrowice.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Wydrowice oraz na stronie internetowej.