Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2020 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-08-2010

Data publikacji: 2010-07-19

Wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek nr 166/6, 166/7, 164/4, 277 z k.m. 1 w miejscowości Sady.

Niemodlin, dnia 19 lipca 2010 r.
IFE 7331-95/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek nr 166/6, 166/7, 164/4, 277 z k.m. 1 w miejscowości Sady.
Z zamierzeniami wnioskodawcy można zapoznać się w tut. Urzędzie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich (pokój nr 39 II p.)  w godz. 8.00 - 14.00 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji   do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Sady oraz na stronie internetowej.