- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-08-2010

Data publikacji: 2010-07-09

wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/10 (nr sprawy IFE 7331-26/10) / Krasna Góra /

Niemodlin, dnia 08 lipca 2010 r.
IFE 7331-26/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/10 (nr sprawy IFE 7331-26/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z zabudową słupowej stacji transformatorowej i wymianą istniejącego słupa n/n i SN w celu poprawy warunków zasilania okolicznych budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 113, 203, 197/1, 80/2 z k.m.1w Krasnej Górze.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Krasna Góra oraz na stronie internetowej