- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

27-08-2010

Data publikacji: 2010-08-27

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 130/1, 130/2, 166/4, 166/5, 274/2 z k.m. 1 w Sadach.

Niemodlin, dnia 25 sierpnia 2010 r.

IFE 7331-117/10
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 130/1, 130/2, 166/4, 166/5, 274/2 z k.m. 1 w Sadach.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

Z up. BURMISTRZA

 /-/

Bartłomiej Kostrzewa

Z-ca BURMISTRZA