- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

SESJA RADY MIEJSKIEJ LXII

30-08-2010

SESJA RADY MIEJSKIEJ

godlo.jpeg

sesja nr LXII Rady Miejskiej w Niemodlinie
odbędzie się dnia 30 września 2010 r. o godzinie 1100
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie

W porządku obrad m.in.:

- Informacja o organizacji roku szkolnego 2010/2011
- Informacja – ocena realizacji programu „lato 2010
- podjęcie uchwał, w tym: uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  MIESZKAŃCÓW

Przewodniczący Rady
/-/
Jan Oleksa