Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego

19-01-2022

Baner.jpeg

Gmina Niemodlin przystąpiła wraz z 42 gminami w województwie opolskim do realizacji projektu Life dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania przypadająca dla gminy Niemodlin wynosi 18 808 €.

Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP) poprzez organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP, a także zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

www.powietrze.opolskie.pl

LIFE.jpeg