- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

19-04-2011

Burmistrz Niemodlina informuje o możliwości wykupu przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem preferencyjnej bonifikaty.

W dniu 31 marca 2011 roku weszła w życie uchwała Rady Miejski w Niemodlinie umożliwiająca najemcom lokali, którzy dokonają jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego, nabycie na własność najmowanego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem 90 % bonifikaty , przy czym bonifikatę tę zwiększa się do : 95% jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania wchodzące w skład danej nieruchomości przestaną być własnością Gminy. Bonifikaty w wysokości 95% nie stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno- lub-dwu lokalowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ( p.35 ) tel.77/4606-295 wew.209