- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

19-11-2010

Niemodlin, dnia 22 listopada 2010 r.


IFE 7331-115/10

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 70, 141/11, 141/9, 141/10, 141/8 z k.m.1 w Piotrowej.


Z up. BURMISTRZA
               /-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA


Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Piotrowa oraz na stronie internetowej