Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

21-10-2010

Niemodlin, dnia 18 października 2010 r.


IFE 7331-80/10

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/10 (nr sprawy IFE 7331-80/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek nr 139, 138/8, 138/7, 138/9, 138/4 w Lipnie.

Z up. BURMISTRZA
                /-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Lipno oraz na stronie internetowej