- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

15-10-2010

Niemodlin, dnia 15 października 2010 r.

IFE 7331-133/10
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i linii napowietrzno-kablowej SN do poprawy warunków napięciowych i pewności zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Wydrowice i Sady na terenie: działek nr 277/4, 27/27, 38, 28, 29/2, 32, 33, 35, 36/3, 36/1, 124, 41/1, 27/29 z k.m.2 i działek nr 115/3, 51, 113, 90, 89, 87, 55, 68/2, 53, 54, 91, 18/1 z k.m.3 oraz działki nr 253 z k.m.4 w obrębie geodezyjnym Wydrowice oraz działek nr 257/3, 330, 255/5, 333/2, 243/5, 245, 246/2, 332, 277, 215/3, 217, 215/4, 216 z k.m.1 w obrębie geodezyjnym Sady.
Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.
 
W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.
 
 
 
 
     Z up. BURMISTRZA
                     /-/
   Bartłomiej Kostrzewa
                                                                           Z-ca BURMISTRZA
 
 
Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Wydrowice i Sady oraz na stronie internetowej.