- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

19-10-2010

Niemodlin, dnia 18 października 2010 r.

IFE 7331-99/10
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/10 (nr sprawy IFE 7331-99/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrowice na terenie: działki nr 186 z k.m.1 oraz działek nr 287, 27/1, 27/26, 26/2, 27/41, 27/29, 255/2, 21, 26/3, 210, 22, 27/27, 129, 124, 258, 264, 265, 266/1, 267/1, 268, 270/4, 270/2, 271/1, 271/2, 272/4, 274, 263/1 i w części działka nr 259 z k.m.2 oraz działek nr 115/2, 131, 113, 51 z k.m.3 w obrębie geodezyjnym Wydrowice.
 
 
 Z up. BURMISTRZA
                     /-/
 Bartłomiej Kostrzewa
                                                                     Z-ca BURMISTRZA
 
 
 
Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Wydrowice oraz na stronie internetowej