- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

19-03-2022

PDFwniosek_o_PESEL_dla_UKR_zm_v01.pdf (516,80KB)

 

Надання польського ідентифікаційного номеру громадянину України, який перетнув польсько-український кордон від 24 лютого 2022 року,
 у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

 • Громадяни України, які претендують на отримання польського ідентифікаційного номеру мають можливість зробити це в мерії міста Немодліну, на 2 поверсі в кабінеті №48, за попередньою домовленістю про візит по номеру
  телефону
  : +48 77 4025334
 • Заяву про надання польського ідентифікаційного номеру необхідно заповнити використовуючи великі літери латинського алфавіту.
 • Заява в паперовому варіанті заповнюється особою, яка претендує на польський ідентифікаційний код особисто, або представником даної особи, використовуючи документні дані заявника.
 • Подання заяви являється безкоштовним.
 • До заяви про надання польського ідентифікаційного номеру громадянам України
  та членам їх сімей необхідно додати одну актуальну (станом на зараз) кольорову фотокартку.
 • Фото повинно бути виконане на однотонному світлому фоні з рівномірним освітленням, охоплюючи портрет особи від верхньої частини голови до верхньої частини плеча – так, що обличчя займало 70-80% всього фото розміром 35х45 мм.
 • Підчас оформлення заяви також необхідно особисто надати відбитки пальців. Стосується тільки дорослих та дітей віком від 12 років.
 • З собою необхідно мати документ, який засвідчує перетин кордону (біометричний паспорт, український закордонний паспорт, Карта Поляка, свідоцтво про народження – для дітей, які ще не мають жодних особистих документів).
 • Заповнюючи заяву необхідно надати свою поштову адресу, номер телефону
  та надати дозвіл на створення спеціального онлайн профілю (PROFIL ZAUFANY). Профіль дає можливість облегшити вирішення різних формальних питань по інтернету онлайн (наприклад: заява на отримання фінансової допомоги для біженців), також необхідно мати при собі телефон.

 

Як отримати польський ідентифікаційний номер для дитини

 • За дитину заяву можуть оформити його батьки, опікун, куратор, або тимчасовий фактичний опікун.
 • Діти, які досягли віку 12 років та старше повинні теж надати відбитки пальців.
 • До заяви про надання польського ідентифікаційного номеру також необхідно додати фотокартку дитини.

 

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy,
którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską
od dnia 24 lutego 2022r.,
w związku z konfliktem zbrojnym

 • Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL będą mogli załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, II piętro, pokój nr 48, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu:
  +48 77 4025334
 • Wniosek o nadanie numeru Pesel należy wypełnić dużymi literami w alfabecie łacińskim.
 • Wniosek w formie papierowej wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL, albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek składa się osobiście w urzędzie gminy.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin
  są zobowiązani dołączyć jedną aktualną, kolorową fotografię.
 • Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii o wymiarach 35x45 mm.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Należy mieć ze sobą dokument podróży, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia
  w przypadku dzieci, które nie posiadają żadnych dokumentów).
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne) i mieć przy sobie telefon.

 

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy
  lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które ukończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie dziecka.