- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

27-10-2010

Niemodlin, dnia 27.10.2010r


Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 997/10 o pow. 0,0130 ha położona przy
ul. Reymonta w Niemodlinie,
• lokal mieszkalny nr 1 poł. w budynku nr 26 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 977.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 77/4606295 do 7 wew.209.