- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja

30-12-2010

OPS- 251- 12 /10

 
I N F O R M A C J A
o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w  2011 r., na  które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
 
Burmistrz  Niemodlina  podaje  do   wiadomości  publicznej, że
w wyniku konkursu ofert na :
 
1.    Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Niemodlin udzielił dotacji w wysokości 110.000,00zł Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu. Podmiot będzie realizował zadanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. w   zakresie i   na   warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.
2.    Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom ubogim i potrzebującym przebywającym na terenie Gminy Niemodlin udzielił dotacji w wysokości 63.000,00zł Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu. Podmiot będzie  realizował  zadania  od 1 stycznia  do 31 grudnia 2011 r. w zakresie i na   warunkach   określonych w  umowie   oraz w złożonej ofercie.
3.    Wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy  Niemodlin w zakresie  wykonywania  pracy  socjalnej w rozumieniu  art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej  oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie udzielił dotacji w wysokości 35.000,00zł Caritas Diecezji Opolskiej. Podmiot będzie realizował zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.
 
 
                                                                   BURMISTRZ
 
                                                             Mirosław Stankiewicz