- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

20-12-2010

Niemodlin, dnia 17 grudnia 2010 r.

IFE 7331-135/10

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wody do Kanału Magnuszowickiego na terenie: działki nr 291/14 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Gracze oraz działek nr 173/8, 173/7 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Magnuszowice.

 


       BURMISTRZ
                  /-/
Mirosław Stankiewicz

 


Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gracze i Magnuszowice oraz na stronie internetowej.