- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja

04-01-2011

OPS -251- 2/11

I N F O R M A C J A


o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.

Burmistrz Niemodlina podaje do  wiadomości publicznej, że w wyniku konkursu ofert na   wykonywanie usług  z zakresu  pomocy społecznej gminy Niemodlin w zakresie wykonywania pracy socjalnej w rozumieniu art.15 pkt 5 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art.4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  udzielił dotacji  dwóm podmiotom:
1) Niemodlińskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Nadzieja” w wysokości               2 500,00 zł .
2) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą  w Opolu w wysokości 1 500,00 zł .