- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

20-01-2011

Niemodlin, dnia 18 stycznia 2011 r.
 

IFE 7331-3/11

 

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 139/4, 274/2, 158/1, 158/2, 140 z k.m. 1 w Sadach.
 

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

 


    BURMISTRZ
          /-/
Mirosław Stankiewicz

 


Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Sady oraz na stronie internetowej.