Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

20-01-2011

Niemodlin, dnia 18 stycznia 2011 r.
 

IFE 7331-1/11

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 422/9, 422/8, 422/19, 422/22, 422/14, 422/15, 422/20, 422/23, 422/17, 422/18, 422/21, 422/24, 325, 422/7, 422/6 z k.m. 1 w Sadach.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.


       BURMISTRZ
              /-/
Mirosław Stankiewicz

 

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Sady oraz na stronie internetowej.