Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ostatni transport niebezpiecznych odpadów opuścił gminę Niemodlin

01-06-2022
31 maja 2022r. po raz ostatni załadowano pojemniki z niebezpiecznymi substancjami z terenu byłej indyczarni w Brzęczkowicach do utylizacji. Realizacja zadania pod nazwą "Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach"zakończyła się. W 77 transportach zostało wywiezionych i zutylizowanych 1.690,9999 ton odpadów.
Powykonawczy montaż finansowy realizacji zadania przedstawiał się następująco:
NFOŚiGW w Warszawie – dotacja - 9 120 000,00 zł - 80,00% wydatków
Gmina Niemodlin – środki własne - 1 223 886,90 zł - 10,74% wydatków
Województwo Opolskie – dotacja - 500 000,00 zł - 4,39% wydatków
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka - 306 113,10 zł - 2,69% wydatków
WFOŚiGW w Opolu – dotacja - 200 000,00 zł - 1,75% wydatków
Powiat Opolski – dotacja - 50 000,00 zł - 0,44% wydatków
Ogółem koszty kwalifikowane - 11 400 000,00 zł
Gmina Niemodlin poniosła koszty niekwalifikowane (bez kosztów za II kw. br., kosztów likwidacji zaplecza, bez kosztów płacowych oraz odsetek od pożyczki) w wysokości - 182 078,03 zł, z uwzględnieniem poniesionych kosztów kwalifikowanych (środki własne oraz pożyczka z WFOŚiGW w Opolu) daje to kwotę 1 712 078,03 zł, co stanowi 15,39% ogólnych kosztów realizacji zadania.
Składowisko zostało ujawnione w styczniu 2019 roku.
Dzięki współpracy wielu osób tak trudne zadanie zostało sfinalizowane.
Przy okazji ostatniego wywozu substancji niebezpiecznych odbyła się krótka prezentacja wykonanych prac z udziałem zaproszonych gości, m.in. Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego.
Burmistrz Niemodlina serdecznie dziękowała wszystkim zaproszonym gościom, czyli zaangażowanym przedstawicielom z: NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Opolu, WIOŚ w Opolu, RDOŚ w Opolu, Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, Zarządowi oraz Sejmikowi Województwa Opolskiego, Staroście Powiatu Opolskiego Henrykowi Lakwie, Zarządowi oraz Radnym Powiatu Opolskiego, Radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie, PSP, OSP, KWP, Straży Miejskiej w Niemodlinie, GDDKiA, Mota Engil Central Europe oraz Sarpi Veolia - Wykonawcy zadania. Szczególne podziękowania skierowała w stronę Pana Rafała Kuta oraz swojego zastępcy - Pana Aleksandra Juszczyka.
Podziękowania kierowane były także do mieszkańców Gminy Niemodlin za wyrozumiałość i cierpliwe znoszenie wielu wyrzeczeń.
 

 

(Galeria przedstawia zdjęcia z ostatniego wywozu niebezpiecznych odpadów w Brzęczkowicach)