Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gmina Niemodlin z rządowego programu „POLSKI ŁAD” w II edycji

07-06-2022

pł.jpeg

W ramach II naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, Gminie Niemodlin przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach”. Przedsięwzięcie składa się z czterech zadań:

  1. Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Sieć zlokalizowana jest w zabytkowym śródmieściu miasta. Wykonana jest z rur żeliwnych i azbestocementowych, od DN 100 do DN 250. Wymaga pilnej przebudowy, ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. Projekt zakłada modernizację 10 odcinków sieci na PEHD, ok. 2,8 km, w tym ok. 390 mb Dz 250, ok. 380 mb Dz 200, ok. 240 mb Dz 160, ok. 1670 mb Dz 110, ok. 40 mb Dz 50, wykonanie 125 szt. przyłączy, w tym 2 zdrojów, zabudowa 20 szt. hydrantów.
  2. Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, ul. Bazaltowa. Obecna żeliwna sieć DN 100, zlokalizowana jest w dużej części na terenie zabudowanych ogródków działkowych. Częste awarie sieci i trudnodostępny teren, generują duże koszty oraz wydłużony okres usuwania awarii. Projekt zakłada przebudowę i modernizację 1000 mb sieci na PEHD Dz 110, zmianę trasy na pas drogi powiatowej 1184 O, 4 węzły zasuw, zabudowa 8 hydrantów, 16 szt. przyłączy ok. 250 mb.
  3. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Graczach, ul. Bazaltowa (dz. 466) – przepompownia ścieków ul. Niemodlińska (dz. 580/12). Obecny kolektor grawitacyjny, betonowy i kamionkowy DN 600, na 5 m głębokości jest zdekapitalizowany. Ma liczne nieszczelności i załamania. Następuje infiltracja wodami gruntowymi. Projekt zakłada przebudowę ok. 940 mb kolektora tranzytowego, na ok. 325 mb PVC Dz 200 rurociągu grawitacyjnego oraz ok. 615 mb PEHD Dz 90 rurociągu tłocznego i 1 przepompownię.
  4. Przebudowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w Graczach, ul. Sportowa (472/33) – przepompownia ścieków ul. Bazaltowa (dz. 736). Przedmiotowy, niezmodernizowany jeszcze ostatni odcinek kolektora jest grawitacyjny, betonowy DN 300, na 4-5 m głębokości. Jest zdekapitalizowany. Ma liczne nieszczelności i załamania. Następuje infiltracja wodami gruntowymi. Projekt zakłada przebudowę ok. 50 mb odcinka kolektora grawitacyjnego, na PVC Dz 250.