- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach

07-06-2022

pł.jpeg

Polski Ład_Rynek.png

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach”.  Ogólna wartość robót budowlanych wynosi 6.100.185 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 4.970.000 zł. Na realizację zadanie składają się poniższe cztery podzadania Opracowywana jest dokumentacja projektowa, z dokumentacji Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, dla podzadań nr 2) i 4). Opracowywany jest harmonogram robót i organizacja zaplecza dla podzadań 1) i 3).

Woda_Rynek.jpeg

  1. „Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterów Powstań Śląskich”. Modernizacja 10 odcinków sieci na PEHD, ok. 2,8 km, w tym ok. 390 mb Dz 250, ok. 380 mb Dz 200, ok. 240 mb Dz 160, ok. 1670 mb Dz 110, ok. 40 mb Dz 50, wykonanie 125 szt. przyłączy, w tym 2 zdrojów, zabudowa 20 szt. hydrantów. Obecna sieć wykonana jest z rur żeliwnych i azbestocementowych. Wymaga ona pilnej przebudowy, ze względu na jej bardzo zły stan techniczny.

Woda_Gracze_Bazaltowa.jpeg

  1. „Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, ul. Bazaltowa”. Przebudowa i modernizacja ok. 1 km sieci na PEHD Dz 110, ze zmianą jej trasy, zabudowa 4 węzłów zasuw, 8 hydrantów, 16 szt. przyłączy. Obecna żeliwna sieć jest awaryjna i lokalizowana jest w dużej części na terenie ogródków działkowych. Z sieci korzystają mieszkańcy oraz Kopalnia „Gracze” i Ośrodek „Monar”.

Kanalizacja_Gracze_Bazaltowa.jpeg

  1. „Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Graczach, ul. Bazaltowa  – przepompownia ścieków ul. Niemodlińska”. Przebudowa ok. 940 mb kolektora tranzytowego, na ok. 325 mb PVC Dz 200 rurociągu grawitacyjnego oraz ok. 615 mb PEHD Dz 90 rurociągu tłocznego. Budowa 1 przepompowni. Obecny kolektor grawitacyjny jest betonowy i kamionkowy. Ma liczne nieszczelności i załamania.

Kanalizacja_Gracze_Sportowa.jpeg

  1. „Przebudowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w Graczach, ul. Sportowa – przepompownia ścieków ul. Bazaltowa”. Przebudowa ok. 50 mb odcinka kolektora grawitacyjnego ,na PVC Dz 250. Przedmiotowy, niezmodernizowany jeszcze ostatni odcinek kolektora jest z lat 60, grawitacyjny, betonowy DN 300, na 4-5 m głębokości. Jest zdekapitalizowany. Ma liczne nieszczelności i załamania. Następuje infiltracja wodami gruntowymi oraz ścieków do gruntu. Kolektor odprowadza ścieki od ok. 120 mieszkańców.