- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

14-03-2011

Niemodlin, dnia 11 marca 2011 r.
 

IFE 7331-133/10

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11 (nr sprawy IFE 7331-133/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i linii napowietrzno-kablowej SN do poprawy warunków napięciowych i pewności zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Wydrowice i Sady na terenie: działek nr 277/4, 27/27, 38, 28, 29/2, 32, 33, 35, 36/3, 36/1, 124, 41/1, 27/29 z k.m.2 i działek nr 115/3, 51, 113, 90, 89, 87, 55, 68/2, 53, 54, 91, 18/1 z k.m.3 oraz działki nr 253 z k.m.4 w obrębie geodezyjnym Wydrowice oraz działek nr 257/3, 330, 255/5, 333/2, 243/5, 245, 246/2, 332, 277, 215/3, 217, 215/4, 216 z k.m.1 w obrębie geodezyjnym Sady.


Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA


Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Wydrowice i Sady oraz na stronie internetowej.