- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin kadencja (2022-2024)

07-06-2022

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin

 (kadencja 2022-2024)

W dniu 30 maja 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

W obradach uczestniczyła Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz, oraz inspektor Magdalena Haińska – zapewniającą obsługę organizacyjną Rady. Podczas obrad Radni zostali zapoznani z dokumentami m.in. z obowiązującym Statutem Młodzieżowej Rady oraz złożyli przyrzeczenia, dokonano też wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin trwa 2 lata.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin:

  1. Dębińska Kinga;
  2. Gajzler Klaudia;
  3. Kaliner Tomasz;
  4. Krupińska Oliwia;
  5. Mamczyńska Karolina;
  6. Rutowicz Nikola;
  7. Wacyra Emilia;
  8. Wąchała Fabian;
  9. Wojtyła Julia;
  10.  Zawałka Anna.

Na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady została wybrana Klaudia Gajzler.

Na Z-cę Przewodniczącej została wybrana Oliwia Krupińska.

Na Sekretarza została wybrana Julia Wojtyła.

Do zadań Młodzieżowej Rady należą m.in.:

1)  opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;

2) udział w opracowaniu dokumentów  i monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;

3) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy;

4) przedstawianie organom Gminy inicjatyw na rzecz młodzieży;

5) monitorowanie potrzeb młodzieży Gminy;

6) kierowanie do organów Gminy stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących gminy, w  tym szczególnie mających wpływ na życie i rozwój młodzieży Gminy;

7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych ustawami do kompetencji młodzieżowej rady gminy.

 

(Na zdjęciach przedstawienie są członkowie Młodzieżowej Rady Gminy oraz Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz)

PDFZarządzenie.pdf (302,61KB)

DOCXZarządzenie.docx (15,79KB)

PDFwyciąg z ustawy o samorządzie gminnym.pdf (817,01KB)

DOCXwyciąg z ustawy o samorządzie.docx (15,53KB)