- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

12-04-2011

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na okres 10 lat:
• część działki nr 1179 o powierzchni 0,8900ha położonej przy ul. Daszyńskiego
w Niemodlinie, z przeznaczeniem na urządzenie parku linowego.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:
• część działki nr 764/2 o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Mickiewicza
w Niemodlinie, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego,
• działkę nr 580/13 o powierzchni 3,1700 ha położonej w Graczach, z przeznaczeniem do produkcji rolnej

Informacji udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.