Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

17-03-2011

 

Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Niemodlina
Nr II/        /11 z dnia     marca 2011 r.
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  PRZEZNACZONCH DO DZIERŻAWY
 

Położenie nieruchomości
Nr
KW
Oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przezna-
czenie
Forma dzierżawy
Wysokość czynszu
Molestowice
 
OP1O/0065509/0
Działka nr 39/2
Własność Gminy Niemodlin.
Działka nr 39/2 o pow. O,6485 ha, w tym: RIVa – 0,25, RIVb 0,3685 i RV 0,03 ha
Produkcja rolna
Dzierżawa na okres trzech lat.
Czynsz w 2011 r. 110,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu będzie uaktualniana.
Rzędziwojowice
OP1O/0054162/0
Działka nr 86
Własność Gminy Niemodlin.
Działka nr 86 o pow. 0,26 ha, w tym: RIVb-0,0,19 i RV 0,07 ha
 
Produkcja rolna
Dzierżawa na okres trzech lat.
Czynsz w 2011 r. 32,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu będzie uaktualniana.
Niemodlin
OP1O/0089877/0
Cz. działki   nr 285
Własność Gminy Niemodlin.
Cz. działki nr 285 o pow. 0.66 ha, w tym: RV-0,66 ha 
 
Produkcja rolna
Dzierżawa na czas nieokreślony
Czynsz wywoławczy do przetargu w 2011 r. 50,00 zł
W latach następnych wysokość czynszu będzie uaktualniana.

 
 
Roczny czynsz dzierżawny płatny do 15 maja każdego roku bez odrębnego wezwania.
Niniejszy wykaz powieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w dniu:
Zdjęto w dniu:

DOCZałącznik do zarządzenia marzec 2011.doc (34,50KB)