- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

31-03-2011

Niemodlin, dnia 25 marca 2011 r.
 

IFE.6733.1.2011

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11 (nr sprawy IFE.6733.1.2011) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 422/9, 422/8, 422/19, 422/22, 422/14, 422/15, 422/20, 422/23, 422/17, 422/18, 422/21, 422/24, 325, 422/7, 422/6 z k.m. 1 w Sadach.


Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA


Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Sady oraz na stronie internetowej