- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

11-05-2011

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 1023/5 o pow. 0,6043 ha położona przy ul. Opolskiej w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 515/1 o pow. 0,1069 ha położona w rejonie ul. Krótkiej w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 77/4606295 do 7 wew.209.