- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

03-06-2011

Niemodlin, dnia 23 maja 2011 r.
 

RŚN.6733.1.2011

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11 w dniu 23 maja 2011 r. kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.


z up. BURMISTRZA
/-/
Halina Grębowiec
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gościejowice oraz na stronie internetowej