- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

11-10-2011

Niemodlin, dnia 7 października 2011 r.
 

RSN.6733.10.2011

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11 (nr sprawy IFE.6733.3.2011) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 37, 121, 122/1, 122/2, 123 z k.m.2 oraz działki nr 51 z k.m.3 w Wydrowicach.

 

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Sady oraz na stronie internetowej