Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

13-09-2011

Niemodlin, dnia 09 września 2011 r.
 

RŚN.6733.11.2011

 

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie węzła sieciowego 15/0,4kV obejmującego stację transformatorową słupową typu STSKo wraz z liniami kablowymi s/n. i n/n oraz złączami kablowymi dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 120, 121/2, 121/3, 115, 113/20, 130, 139, 144, 146, 294, 252, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 257, 143/2, 143/1, 142/1, 142/4 z k.m.1 w Tłustorębach.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 37 II p.) w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego można składać uwagi lub wnioski.

 

z up. BURMISTRZA
/-/
Halina Grębowiec
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

 

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Tłustoręby oraz na stronie internetowej.