- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

11-10-2011

Niemodlin, dnia 7 października 2011 r.
 

RŚN.6733.7.2011

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/11 w dniu 26.09.2011 r. kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 422/16, 422/19, 422/22, 422/17, 422/20, 422/23, 422/18, 422/21, 422/24 z k.m.1 w Sadach.

 

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gracze oraz na stronie internetowej