- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

19-10-2011

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokali mieszkalnych nr: nr 1/1, 3/1 i 3/4 poł. w budynku nr 1-3 przy ul. Mickiewicza
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 774/1; nr 2 poł. w budynku nr 21A przy ul. Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 550/7; nr 2 poł. w budynku nr 11 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 561; nr 5 poł. w budynku nr 18 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 553/1,
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 384/13 o pow. 0,0689 ha położona w Graczach,
Informacji udziela się w pokoju nr 35 lub 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209