Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

18-10-2011

Niemodlin, dnia 2011-10-14
 

RŚN.6733.12.2011

 

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na rzece Nysa Kłodzka, przewidzianej do realizacji w Radoszowicach na terenie działek nr 271/4, 271/5, 265/8, 264 z k.m.1

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 37 II p.) w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego można składać uwagi lub wnioski.

 

 

 

 


Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Tłustoręby oraz na stronie internetowej.