Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

19-10-2011

Niemodlin, dnia 18 października 2011 r.
 

RSN.6733.8.2011


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/11 (nr sprawy RSN.6733.8.2011) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej n/n wraz ze słupami elektroenergetycznymi oraz złączem kablowym dla zasilania projektowanej zabudowy usługowej na terenie działek nr 81/4, 151, 82 z k.m.1 w Rutkach.

 


Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Rutki oraz na stronie internetowej.