Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

25-08-2022

Uroczyste ślubowanie i powierzenie stanowisk

 

Dnia 23 sierpnia 2022 roku odbyła się również narada Pani Burmistrz Doroty Koncewicz z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym. Na zaproszenie Pani Burmistrz w spotkaniu uczestniczyły również Panie: Beata Oleksa – wicedyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie oraz Gabriela Łaskarzewska – Dyrektor SP SPSK w Grabinie.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”

– słowa roty w obecności Pani Burmistrz – Doroty Koncewicz oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane przez Panie: Weronikę Tomalik i Ewę Birecką – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. 27 WD AK w Graczach. Obie Panie w dniu 11 sierpnia br. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.

      Narada była również okazją do wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie dla Pani Krystyny Dżaluk, która dnia 21 czerwca 2022 r. przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i uzyskała akceptację komisji konkursowej. Stanowisko dyrektora szkoły dla Pani Krystyny Dżaluk zostało powierzone na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Na pierwszym spotkaniu z Dyrektorami, inaugurującym nowy rok szkolny, omawiane były między innymi kwestie organizacji roku szkolnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zasady zatrudniania nauczycieli specjalistów, a także zmiany w prawie oświatowym. Dyrektorzy przedstawili stan przygotowań jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wszystkie przedszkola i szkoły są przygotowane na powrót uczniów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Małgorzata Kochanek

Dyrektor CUW

w Niemodlinie