Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

02-11-2011

Niemodlin, dnia 28 października 2011 r.
 

RŚN.6733.11.2011

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/11 (nr sprawy RSN.6733.11.2011) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie węzła sieciowego 15/0,4kV obejmującego stację transformatorową słupową typu STSKo wraz z liniami kablowymi s/n. i n/n oraz złączami kablowymi dla zasilania budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 120, 121/2, 121/3, 115, 113/20, 130, 139, 144, 146, 252, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 257, 143/2, 143/1, 142/1, 142/4 z k.m.1 w Tłustorębach.

 

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Sady oraz na stronie internetowej